Startnota 3de MBO afgedankte elektrische en elektronische apparaten en startnota MBO afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
26 sep 2013
Productnummer
2013-046

De Raad is het eens met de integratie van afgedankte fotovoltaïsche cellen in de MBO AEEA. De Raad vraagt wel dat alle actoren van wie verwacht wordt dat ze de MBO zullen onderschrijven (en zich daardoor concreet zouden verbinden voor hun leden in de MBO) betrokken worden bij de onderhandeling. Indien er daadwerkelijk voor een looptijd van acht jaar gekozen wordt, stelt de Minaraad voor om in de MBO voldoende flexibiliteit in te bouwen: om in te schrijven dat de ondertekende partijen accepteren dat de gehele of gedeeltelijke wijziging van de MBO in gang wordt gezet indien één of meerdere partijen daarvoor een motivatie op basis van grondige verandering van de omstandigheden kunnen voorleggen. Tot slot heeft de Raad nog enkele vraagpunten en suggesties bij de financiële aspecten van de in het vooruitzicht gestelde MBO.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Startnota 3de MBO afgedankte elektrische en elektronische apparaten en startnota MBO afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen

Download (grootte: 69.0 KB, type: application/pdf)