Voorontwerp van tweede Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan (met SERV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
03 jul 2014
Productnummer
2014-028

SERV en Minaraad tonen zich tevreden dat het Voorontwerp AOD2 in belangrijke mate tegemoet komt aan hun advies bij het Voorontwerp AOD1 en dat in algemene lijnen rekening wordt gehouden met het Materialenbeleid. Dat moet wel geconcretiseerd worden en ook met de verdere beleidsverdieping moet rekening worden gehouden.

De uitgangsprincipes van zelfvoorziening voor Vlaanderen en van lokaal gebruik van lokale grondstoffen worden onderschreven. Deze principes beïnvloeden o.m. de kostprijs en de milieu-impact van het transport van oppervlaktedelfstoffen. Bij hun onderlinge afweging is nuancering mogelijk. De dichtste ontginningsgebieden zijn niet steeds Vlaams en naast de milieu-impact van transport is er nog andere impact (b.v. op tewerkstelling).

Het voorontwerp houdt rekening met startbeslissingen van de Vlaamse Regering van april 2014 voor concrete initiatieven, hoewel de uitkomst van die procedures nog onzeker is. Het is dus niet duidelijk of de feitelijke onderbouwing van dit plan wel klopt. Alle types bouwprojecten moeten op een vergelijkbare manier aan bod komen in het plan. De Raden vragen ook om te verwijzen naar de ideeën van “flexibel en dynamisch bouwen” en hergebruik van “gebouwelementen”, zoals in het preventieprogramma “materiaalbewust bouwen in kringlopen”. Via een projectmatige aanpak moet nagegaan worden of de winning van primaire oppervlaktedelfstoffen als nevenactiviteit / opportuniteit aangewezen is in het kader van projecten met een totaal andere finaliteit. Zo kan een deel van de vraag naar primaire oppervlaktedelfstoffen ingevuld worden zonder bijkomende ontginningsgebieden aan te duiden.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Voorontwerp van tweede Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan

Download (grootte: 94.5 KB, type: application/pdf)