MBO afgewerkte olie

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
22 nov 2012
Productnummer
2012-078

De Minaraad gaat akkoord met het behoud van de optie aanvaardingsplicht-MBO en meent dat de MBO vooral een meerwaarde kan en moet inhouden op het vlak van preventie en bewustmaking. De raad vraagt dat de lokale besturen een billijke vergoeding zouden blijven ontvangen voor de inzameling, afhaling en verwerking van de afgewerkte olie, eventueel verminderd met de eventuele opbrengsten verkregen uit de ingezamelde olie. Daarnaast moet er gestreefd worden naar een intergewestelijke afstemming en dient het verschil in milieubijdrage voor huishoudelijke en professionele olie onderbouwd te worden.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads