Samenwerkingsakkoord afvalstoffen

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
20 okt 2011
Productnummer
2011-061

In 1994 is tussen de Belgische Staat en de drie Gewesten een samenwerkingsakkoord gesloten voor de coördinatie van de in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen. Omdat het samenwerkingsakkoord van 1994 enkele achterhaalde artikelen bevat, en omdat door de Europese Verordening 1013/2006 ook een grotere nadruk gelegd wordt op de handhaving op het terrein, werd besloten om het akkoord te actualiseren en te verbeteren op het vlak van handhaving.

De Minaraad is tevreden dat het samenwerkingsakkoord geactualiseerd is en geratificeerd wordt en heeft geen opmerkingen op het voorontwerp van decreet. Bij de samenwerkingsovereenkomst stelt de Minaraad vast dat de onnodig complexe formule voor het berekenen van de bankgaranties is afgeschaft. De memorie van toelichting geeft daarover aan dat de vier bevoegde overheden zullen streven naar een eenvoudige, uniforme berekeningswijze. Maar bij de goedkeuring van het akkoord werd er nog geen definitieve formule vastgelegd. De Minaraad hoopt dat de harmonisatie van deze regel in de verschillende gewesten snel gerealiseerd kan worden. Hij wijst er ook op dat het Vlaamse Gewest sinds begin 2000 een eenvoudige, volledig transparante rekenregel gebruikt, die rechtszekerheid biedt.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Briefadvies samenwerkingsakkoord afvalstoffen

Download (grootte: 37.5 KB, type: application/pdf)