Preventieprogramma “Duurzaam materialenbeheer in de bouwsector 2014-2020”

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
20 mrt 2014
Productnummer
2014-011

De Minaraad vond het voor advies voorgelegde ontwerp beleidsprogramma een stuk integraler dan zijn voorganger, maar vroeg om meer prioriteit te geven aan de twee vernieuwende thema’s, met name “dynamisch (ver)bouwen” en “Materiaalprestaties van gebouwen meten en verbeteren”. 

De Raad drong er op aan om snel een pragmatisch evaluatie-instrument inzake dynamisch bouwen te ontwikkelen en te implementeren en om ook één of meerdere sturende instrumenten te ontwikkelen die de materiaalprestaties van het gebouwenpatrimonium verbeteren. De Raad vroeg ook om de mogelijkheid te onderzoeken van een materiaalinventaris na afwerking van nieuwbouw. De Raad merkte wel op dat de ontwikkeling en toepassing van deze instrumenten de financiële haal-baarheid van bouwen nadelig zou kunnen beïnvloeden en vroeg daarom om de kost van de inzet van deze instrumenten telkens af te wegen tegen de baten.

De Raad stelde dat de overheid sterker haar voorbeeldrol zou moeten opnemen. De overheid zou ook het hergebruik van gebouwelementen en het gebruik van breek- en sorteerzanden sterker kunnen stimuleren.

Tot slot suggereerde de Raad om de opname te overwegen van een zesde thema, met name “interactie met andere beleidsvelden”, met als werkvelden “fiscaliteit optimaliseren”, “juister en efficiënter ruimtegebruik” en “voldoende organisatie en vorming voorzien”.  

Downloads

Preventieprogramma “Duurzaam materialenbeheer in de bouwsector 2014-2020”

Download (grootte: 117.9 KB, type: application/pdf)