Instemming samenwerkingsakkoord UPV voor afvalstromen en voor zwerfvuil

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
21 feb 2023
Productnummer
2023-007

Op 21 februari 2023 heeft de Minaraad zijn advies vastgesteld over het Interregionaal Samenwerkingsakkoord UPV voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil. In eerste orde heeft de adviesvraag slechts betrekking op het twee artikelen tellende instemmingsdecreet in verband met dat samenwerkingsakkoord. Hierover zijn de meningen in de Minaraad verdeeld: sommige raadsorganisaties zijn negatief over een decretale instemming met het samenwerkingsakkoord, andere raadsorganisaties vragen om uitstel van implementatie van het deel zwerfvuil in het samenwerkingsakkoord, en nog andere raadsorganisaties uiten zich positief over het instemmingsdecreet en het eraan verbonden samenwerkingsakkoord.

Het merendeel van dit advies wordt echter besteed aan een uitgebreide bespreking van de inhoud van het ontwerp samenwerkingsakkoord zelf. Deze bespreking is in consensus afgerond.

Wat de UPV-regeling aangaat voor tien afvalstromen:

• vraagt de Minaraad hoe het bereik van deze regeling in de toekomst zal worden gemanaged,
• pleit de Raad ervoor om de harmonisatiedoelstelling van dit akkoord goed voor ogen te houden,
• wijst de Raad op het belang van de uitvoerende samenwerkingsakkoorden,
• oordeelt de Raad dat ‘preventie’ als trap in de materialencyclus zo goed mogelijk moet ingebracht worden, en
• stelt de Raad diverse vragen bij het voorgestelde pakket heffingen.

Wat de UPV-regeling voor zwerfvuil betreft:

• vraagt de Minaraad naar een duidelijker impactinschatting van het probleem,
• pleit de Raad voor een geïntegreerde en omvattende aanpak,
• heeft de Raad kritische vragen bij de manier waarop de betrokken spelers concrete keuzen zullen kunnen maken bij de implementatie van het systeem, en
• gaat de Raad ook hier kritisch in op het heffingensysteem.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39


Downloads

Advies Instemming samenwerkingsakkoord UPV voor afvalstromen en voor zwerfvuil

Download (grootte: 379.2 KB, type: application/pdf)