Het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu en klimaatmaatregelen (PDPO III) ( met SALV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
19 jun 2014
Productnummer
2014-018

De Raden vragen in hun advies over het Voorontwerpbesluit Agromilieu- en klimaatmaatregelen (in uitvoering van het Vlaamse Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling PDPOIII) om alle lopende verbintenissen uit de vorige periode na te komen tot het einde van hun loopperiode. Verder vestigen de Raden de aandacht op het correct uitvoeren van agromilieumaatregelen, het aantal dieren in de maatregel 'genetische diversiteit', de mogelijkheid om nog andere eiwithoudende gewassen toe te laten en op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie 'vezelhennep/vezelvlas'. Tenslotte vragen de Raden aandacht voor de relatie tussen de groene maatregelen in pijler 1 én pijler 2 (PDPO). 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu en klimaatmaatregelen (PDPO III)

Download (grootte: 602.8 KB, type: application/pdf)