Actieplan energie-efficiëntie en gebouwrenovatie

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
20 mrt 2014
Productnummer
2014-012

In uitvoering van de Richtlijn energie-efficiëntie werkt het Vlaams Energie-Agentschap (VEA) aan een ontwerp derde actieplan energie-efficiëntie. Volgens de Minaraad is er grote nood aan een ambitieuzer en effectiever energie-efficiëntiebeleid, gebaseerd op een grondige evaluatie van het gevoerde beleid met nauwe betrokkenheid van alle stakeholders. De raad vraagt dat er over de beleidsdomeinen heen werk gemaakt wordt van een langetermijnvisie energie-efficiëntie, die rekening houdt met de regionale en de Europese context. De informatie in het plan moet op een transparante manier verduidelijken welke de drempels zijn, hoe de energie-efficiëntieverbeteringen worden bereikt en of dat wel de beste manier is in termen van efficiëntie, billijkheid, coherentie, etc. Om uit het gamma beschikbare energie-efficiëntie maatregelen een mix te selecteren is er informatie nodig over het energie-efficiëntiepotentieel, de kosten en eventuele andere indirecte baten en kosten van maatregelen.
Er is ook nood aan strategie en een grootschalig energierenovatieprogramma voor gebouwen met langtermijndoelstellingen naar het voorbeeld van landen zoals Denemarken of Duitsland. De langetermijnstrategie moet geënt zijn op drie luiken: informatie, stimuli voor de voorlopers en een visie voor de volgers. Bij het ontwikkelen van de strategie moeten volgende elementen aan bod komen: onderzoek waarom rendabele investeringen niet gebeuren, los de barrières op, stimuleer innovatie, herbekijk de financiële instrumenten, zorg dat waardevolle ontwikkelingen verder verspreid en toegepast worden en zorg voor kwaliteitsbewaking in de bouwketen.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Actieplan energie-efficiëntie en gebouwrenovatie

Download (grootte: 374.5 KB, type: application/pdf)