Aanpassing van de energieprestatieregelgeving (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
26 sep 2013
Productnummer
2013-047

Sinds 1 januari 2006 wordt het bouwen en verbouwen in Vlaanderen aangestuurd door de energieprestatieregelgeving. Op regelmatige basis wordt deze geëvalueerd en bijgesteld. Ook nu werden SERV en Minaraad hierover om advies gevraagd, en een gezamenlijk advies is hiervan het resultaat. Het ontwerpdecreet en de besluiten bevatten tal van voorstellen die ondersteund worden door de raden. Voorbeelden hiervan zijn: de introductie van een langetermijnpad voor de eisen, het invoeren van een E-peileis voor niet-residentiële gebouwen, de concretisering van het voorlopersrol van gemeenten, enz. Naast het meekrijgen van de achterblijvers, moet er volgens de raden ook ingezet worden op een sterk voorlopersbeleid met een sensibiliseringscampagne en bijkomende stimuli zodat bouwheren massaal aangezet worden om zo snel als mogelijk E50 (kostenoptimaal) te bouwen. Voor het overige hebben de raden nog opmerkingen betreffende de berekening van het kostenoptimaal niveau, evenals over het K-peil als eis en over de hoogte hiervan.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Mohamed Al Marchohi
: Organisatie SERV
: E-mailadres mamarchohi@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Aanpassing van de energieprestatieregelgeving

Download (grootte: 189.1 KB, type: application/pdf)