Ontwerpbesluit REG ODV netbeheerders aangaande sociale energiemaatregelen ter stimulering van rationeel energieverbruik (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
12 sep 2013
Productnummer
2013-044

De raden verwelkomen een hele reeks aanpassingen die worden voorgesteld in het ontwerpbesluit inzake de openbare dienstverplichtingen en de renovatiepremie, maar formuleren ook bemerkingen. De bemerkingen hebben onder meer betrekking op het gebrek aan (eenduidige) informatie over de concrete impact van voorstellen op de beoogde doelgroepen en beoogde doelstellingen, op de distributienettarieven en op het overheidsbudget. De SERV en Minaraad wijzen verder ook op het belang van de opvolging van de bereikte resultaten alsook de implementatie van de betreffende regelgeving. Verder formuleren de raden bemerkingen bij de catergoriën kwetsbare doelgroepen, waaronder de sociaal zwakke huurders, de premieregeling voor zonneboilers en de regeling inzake energiedeskundigen. Tot slot wijzen de raden in hun advies op enkele onduidelijkheden en legistieke gebreken in het ontwerpbesluit.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

ontwerpbesluit REG ODV netbeheerders aangaande sociale energiemaatregelen ter stimulering van rationeel energieverbruik

Download (grootte: 61.1 KB, type: application/pdf)