Voorontwerp decreet en ontwerpbesluit betreffende de omzetting van de E.U. richtlijn hernieuwbare energie (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
03 feb 2011

SERV en Minaraad verwelkomen de omzetting van de Europese richtlijn hernieuwbare energie. Zij dringen wel aan op maximale afstemming met het federale niveau en op aandacht voor de toepasbaarheid en toepassing in de praktijk. De Raden vragen tevens dat Vlaanderen op Europees niveau een actieve rol opneemt in de lopende discussie over duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa en over het meenemen van indirecte effecten op milieu, sociaal en economisch vlak in duurzaamheidscriteria.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Voorontwerp decreet en ontwerpbesluit betreffende de omzetting van de E.U. richtlijn hernieuwbare energie

Download (grootte: 54.9 KB, type: application/pdf)