Ontwerp van besluit tot uitvoering van titel VI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
02 mei 2013
Productnummer
2013-021

De Minaraad is globaal gezien positief over de inhoud van het ontwerp van besluit: er is tegemoet gekomen aan een groot deel van de aanbevelingen die de Raad had gegeven bij het decreet over milieubeleidsovereenkomsten. Als gevolg hiervan zal er nu een systeem in werking treden waarbij het onderhandelingsproces dat leidt tot een milieubeleidsovereenkomst tussen overheid en bedrijven, beter uitgebouwd is.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Ontwerp van besluit tot uitvoering van titel VI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Download (grootte: 102.1 KB, type: application/pdf)