Conceptnota "Opmaak van een wetgevend kader voor de integratie van de plan-m.e.r. en andere effectbeoordelingen in planprocessen van de ruimtelijke ordening" (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
23 jan 2014
Productnummer
2014-002

De Minaraad en de SERV adviseerden gezamenlijk over deze conceptnota. Ze drukten er hun waardering voor uit dat zij om advies gevraagd werden in een vroege fase van de besluitvorming. Tegelijk wezen ze er op dat de conceptnota zeer algemeen gebleven is en nauwelijks toelichting gaf bij het centrale processchema. Dit bemoeilijkte de oordeelsvorming.

De Raden onderschreven een aantal uitgangspunten die in de conceptnota naar voor worden geschoven - in het bijzonder het streven naar één geïntegreerd, iteratief en participatief proces. De integratie van de plan-m.e.r.- en de RUP-procedure zou volgens de Raden evenwel alleen het beoogde effect hebben als ook de m.e.r.-praktijk in Vlaanderen zou worden geoptimaliseerd, wat een degelijke evaluatie vereist van de huidige m.e.r.-praktijk en –regelgeving. Hierbij aansluitend suggereerden de Raden om eerst de Europees verplichte (verbeterde) plan-m.e.r. en passende beoordeling te integreren in de planprocessen ruimtelijke ordening, om dan in een later stadium andere effectbeoordelingen te integreren.

Verder bevalen de Raden aan om ook in de procedurebepalingen van beleidsplannen die niet het kader vormen voor vergunningverlening voldoende garanties in te bouwen, zodat een gedegen effectbeoordeling kan plaatsvinden.

Downloads

Conceptnota "Opmaak van een wetgevend kader voor de integratie van de plan-m.e.r. en andere effectbeoordelingen in planprocessen van de ruimtelijke ordening"

Download (grootte: 65.3 KB, type: application/pdf)