Voorontwerp van besluit inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
01 mrt 2012
Productnummer
2012-014

Het besluit inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen regelt de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn over de handel in broeikasgasemissierechten. In hun advies wijzen de Minaraad en SERV op een aantal aandachtspunten:

  • de verankering van het uitgangspunt dat minstens alle in Vlaanderen beschikbare reductiemaatregelen die goedkoper zijn dan het gebruik van flexibiliteitsmechanismen gerealiseerd moeten worden;
  • dat het beleidsniveau dat de beperkingen voor het gebruik van kredieten door ETS-bedrijven oplegt een zo hoog mogelijk niveau is, nl. minstens de Europees Unie of het UNFCCC;
  • dat de Vlaamse Regering zich zou laten adviseren door het middenveld of de adviesraden om de duurzaamheid van flexibele mechanismen te beoordelen.

Bij de verder uitwerking moeten er maatschappelijk keuzes gemaakt worden. De Raden zullen hiervoor verdere initiatieven nemen.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke briefadvies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Voorontwerp van besluit inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen

Download (grootte: 77.3 KB, type: application/pdf)