Overschotten op de groenestroom– en warmte-krachtkoppelingscertificatenmarkt (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
01 mrt 2012
Productnummer
2012-018

Er zijn momenteel grote overschotten aan certificaten op de markten voor groene-stroomcertificaten (GSC) en warmte-krachtcertificaten (WKC). Die duwen de prijzen van de certificaten omlaag en zorgen ervoor dat sommige producenten hun certificaten nog moeilijk kwijtraken op de markt. Dat brengt vooral de exploitatie van installaties waarvoor er geen of onvoldoende minimumsteun geldt in moeilijkheden en ontmoedigt investeringen in nieuwe installaties.

Volgens SERV en Minaraad moeten er twee zaken gebeuren. Ten eerste moeten de huidige overschotten snel maar doordacht worden weggewerkt. Ten tweede moeten maatregelen worden genomen om te vermijden dat de problematiek van structurele overschotten zich in de toekomst zou herhalen. In de beide gevallen moet de gekozen oplossing maximaal kaderen binnen de ruimere evaluatie van het hernieuwbare energiebeleid en de geplande herziening van de certificatensystemen. Het gezamenlijke advies bevat heel wat informatie die kan bijdragen tot de noodzakelijke onderbouwing van de te maken beleidskeuzes.

SERV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

 

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Overschotten op de groenestroom– en warmte-krachtkoppelingscertificatenmarkt

Download (grootte: 1.3 MB, type: application/pdf)