21 dec 2017

Betere samenwerking voor de transitie naar een koolstofarme samenleving

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 21 dec 2017
Tijd: 14:00 tot 18:00 uur

iCalplaats de gebeurtenis in je agenda

Doelstelling:

Flux50 en Minaraad hebben beslist samen te werken binnen het kader van de “Transitie naar een koolstofarme samenleving in Vlaanderen”.

Tijdens dit eerste event focusten Flux50 en Minaraad op de aspecten organisatie en governance, in de transitie naar een koolstofarme samenleving. Vanuit de verschillende betrokken beleidsniveaus – van Europees tot federaal, Vlaams, provinciaal tot het lokale niveau – werd toegelicht hoe er op dit moment en in de toekomst aangekeken wordt tegen de transitie, en hoe men de samenwerking ziet met andere beleidsniveaus en stakeholders.

In het nieuwe internationale klimaatakkoord van Parijs engageren zowel industrielanden als ontwikkelingslanden zich om de opwarming van de aarde te temperen tot 2°. Uit de berekeningen van het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC) blijkt dat deze doelstelling vereist dat we tegen het midden van deze eeuw tot 70% minder broeikasgassen uitstoten dan in 2010. Tegen 2100 zou er dan een volledige eliminatie van deze uitstoot nodig zijn. We staan dus voor een heuse maatschappelijke en multidimensionale uitdaging!

De Vlaamse Regering erkent de noodzaak om de globale temperatuurstijging te beperken en onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs. Ze steunt de Europese langetermijndoelstelling om de uitstoot van de broeikasgassen tegen 2050 te verminderen met 80 tot 95%, in vergelijking met 1990, evenals de tussentijdse doelstellingen die hierbij gesteld worden. Dit vereist een heuse transitie in alle sectoren en bij alle geledingen van de maatschappij. Die transitie kan maar gerealiseerd worden door samenwerking tussen alle overheden en alle betrokken stakeholders. De uitdagingen hierbij liggen immers niet alleen in technologie, innovatie of economische modellen. Evengoed moeten we anders kijken naar vaardigheden op de werkvloer, mobiliteit, volksgezondheid, distributie van goederen en diensten en governance. Om hierin bij te dragen, willen Flux50 en Minaraad een reeks studie- en uitwisselingsevents organiseren.

Deze studienamiddag vond plaats in het Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, op donderdag 21/12. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Agendapunten

 • Intro

  Spreker(s): Stefanie Corens en Ariane Decramer, Minaraad en flux50

  Tijd: 14:00 tot 14:15u

 • Europese doelstellingen, acties en plannen ten aanzien van 2030 en 2050

  Spreker(s): Europese Commissie

  Tijd: 14:15 tot 14:35u

 • Federaal energiebeleid en de samenwerking intra-Belgisch

  Spreker(s): Nancy Mahieu, FOD Economie

  Tijd: 14:35 tot 14:55u

 • Vragen en debat

  Tijd: 14:55 tot 15:10u

 • De rol van de Vlaamse overheid in de transitie naar een koolstofarme samenleving

  Spreker(s): Saartje Swinnen, Departement Omgeving

  Tijd: 15:10 tot 15:30u

 • Hoe ondersteunt het Vlaamse innovatiebeleid de transitie naar een koolstofarme samenleving

  Spreker(s): Lut Bollen, Departement EWI

  Tijd: 15:30 tot 15:50u

 • Vragen en debat

  Tijd: 15:50 tot 16:00u

 • Hoe kunnen provincies de transitie faciliteren?

  Spreker(s): Elsie Haertjens, Provincie Oost-Vlaanderen

  Tijd: 16:00 tot 16:20u

 • Leuven 2030 als inspirerend voorbeeld van lokaal stakeholdersoverleg om steden klimaatneutraal te maken

  Spreker(s): Katrien Rycken, Leuven 2030

  Tijd: 16:20 tot 16:40u

 • Vragen en debat

  Tijd: 16:40 tot 16:50u

 • Wrap up en volgende stappen in de samenwerking

  Tijd: 16:50 tot 17:00u

 • Netwerkreceptie

  Tijd: 17:00 tot 18:00u