Het multilaterale klimaatbeleid in aanloop naar de Klimaattop in Parijs

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
25 jun 2015
Productnummer
2015-016
  • (1) het klimaateffect is reëel,
  • (2) het effect ervan zal aanzienlijk zijn en Vlaanderen sterk overstijgen,
  • (3) Vlaanderen heeft dan ook belang bij een mondiaal bindend klimaatakkoord, dat
  • (4) ook leidt tot een level playing field voor het bedrijfsleven.

Downloads