Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
30 apr 2015
Productnummer
2015-010

SERV en Minaraad hebben in eerdere adviezen al herhaaldelijk gewezen op de nood aan een beleidsvisie over de financiering van het energiebeleid en de prijszetting van energie. Het voorontwerp van tarievendecreet was dan ook een ideale kans voor de Vlaamse Regering om deze discussie te voeren. De nieuwe bevoegdheid van Vlaanderen voor de regulering van distributienettarieven en de afschaffing van de gratis kWH elektriciteit vormen goede aanknopingspunten. Daarom vinden SERV en Minaraad dit voorontwerp van tarievendecreet een gemiste kans om die discussie te voeren of minstens duidelijkheid te brengen over de visie van de Vlaamse Regering.

Bij gebrek aan duidelijke beleidsvisie en richtlijnen komen belangrijke politiek-maatschappelijke beleidsvragen nu te liggen bij actoren die uiteindelijk tariefstructuren en tarieven moeten voorstellen of goedkeuren (netbeheerders en de VREG), terwijl die niet thuishoren op dat niveau. De uitgewerkte richtsnoeren voor de regulering van de distributienettarieven lijken bovendien meer problemen en nieuwe vragen op te roepen dan dat ze beantwoorden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

Download (grootte: 453.9 KB, type: application/pdf)