Samenwerkingsakkoord over de Belgische vertegenwoordiging in en financiële bijdrage aan IRENA (met SARiV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
06 jun 2013
Productnummer
2013-029

In hun advies over het Samenwerkingsakkoord inzake het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) formuleren de Minaraad en de SARiV  bedenkingen bij de wijze waarop de lasten worden verdeeld over de verschillende Belgische entiteiten en de doorvertaling daarvan naar de internationale vertegenwoordiging. Deze afspraken staan niet in verhouding tot de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten inzake hernieuwbare energie. De Raden verzoeken de Vlaamse Regering tevens om duidelijk te maken op welke parameters en criteria de verdeling van de financiële bijdrage werd gebaseerd.

Zij formuleren bedenkingen bij de wijze waarop de besluitvorming en het Belgische standpunt tot stand komen en de mogelijkheid die het Samenwerkingsakkoord biedt om af te wijken van de bereikte consensus.

De Raden onderstrepen dat het Samenwerkingsakkoord niet “zomaar” geëxtrapoleerd kan worden op het Europese klimaat- en energiepakket. De Raden pleiten er ook voor dat bij het afsluiten van samenwerkingsakkoorden eerst een grondige evaluatie van de bijdragen aan internationale organisaties en de internationale verplichtingen van ons land moet plaatsvinden alvorens dergelijke afspraken te maken.

Ten slotte onderlijnen de Raden dat de samenwerking met IRENA interessante perspectieven biedt en meerwaarde kan genereren naast de werking van het Internationaal Energie Agentschap. De Raden denken in dit verband o.m. aan de mogelijkheden voor bedrijven en de samenwerking met de partnerlanden in het Zuiden.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Eva Haeverans
: Functie Beleidsmedewerker
: Organisatie SARiV
: E-mailadres eva.haeverans@iv.vlaanderen.be
: Telefoon 02 553 54 45


Downloads

Samenwerkingsakkoord over de Belgische vertegenwoordiging in en financiële bijdrage aan IRENA

Download (grootte: 534.6 KB, type: application/pdf)