Reparatiebesluit energiepremies - Besluit dakisolatiepremie (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2010

De Vlaamse Regering neemt zich voor om via een reparatiebesluit enkele administratieve knelpunten op te lossen bij de energiepremies. De SAR Minaraad en de SERV waarderen het dat er in het ontwerpbesluit tegemoet wordt gekomen aan enkele knelpunten, die de raden voorspeld hadden. Toch menen zij dat ook de voorgestelde nieuwe procedure niet voldoet. De regeling blijft onnodig complex en geeft slechts voor een beperkte doelgroep - de beschermde afnemers die werken met een erkende aannemer - een beperkte administratieve vereenvoudiging. De raden suggereren om de diverse premies door één instantie te laten uitbetalen, en aldus een daadwerkelijk uniek loket te implementeren.

Verder vragen de raden om ad hoc aanpassingen aan de regelgeving zoveel mogelijk te vermijden, door op korte termijn werk te maken van een grondige evaluatie en een meer fundamentele verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de energiepremies. Dit gebeurt idealiter op basis van een conceptnota, zodat de raden reeds in een vroeg stadium hun inbreng kunnen doen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies over het reparatiebesluit energiepremies en het besluit dakisolatiepremie

Download (grootte: 87.6 KB, type: application/pdf)