Ontwerp instemmingsdecreet Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) (samen met SARiV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
08 sep 2011

Het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) werd op 26 januari 2009 officieel opgericht in Bonn. Het moet het gebruik van alle vormen van hernieuwbare energie wereldwijd promoten. De Vlaamse Regering wenst in te stemmen met de statuten van IRENA. Minaraad en SARiV gaan akkoord met dit voornemen en vragen dat België snel toetreedt tot IRENA omwille van de symboliek en omdat het aandeel hernieuwbare energie in België en Vlaanderen relatief laag ligt.

In het licht van de Belgische doelstelling om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen tot 13% in 2020, staan we voor een belangrijke uitdaging. De hernieuwbare energietechnologieën zijn momenteel in volle ontwikkeling en de Raden zijn van mening dat het lidmaatschap van IRENA België en Vlaanderen de gelegenheid biedt om de ontwikkeling van hernieuwbare energietechnologieën op de voet te volgen. IRENA ambieert immers om de belangrijkste mondiale informatiebron voor hernieuwbare energie te worden. Dit vereist vanzelfsprekend een actief lidmaatschap. Hoewel de toetreding tot IRENA een belangrijk signaal is, vragen de Raden uiteraard dat de toetreding niet beperkt blijft tot een louter symbolische handeling en pleiten de Raden ervoor dat goede afspraken worden gemaakt over de opvolging van de werkzaamheden van IRENA o.l.v. de deelstaten.

IRENA biedt ook de mogelijkheid om hernieuwbare energietechnologieën uit te voeren.

Hoewel IRENA zich nog in een vroeg stadium bevindt en het derhalve nog te vroeg is om een uitspraak te doen over de verdiensten van het agentschap, zijn de Raden ervan overtuigd dat IRENA wel over cruciale belangen gaat. De Raden wensen dan ook te benadrukken dat het belang van IRENA niet onderschat mag worden.

De Raden zijn van mening dat het lidmaatschap van IRENA een meerwaarde kan bieden voor Vlaanderen en België, zowel voor de verdere uitbouw van de eigen expertise op het vlak van hernieuwbare energietechnologieën als wat betreft het in een later stadium uitvoeren van deze technologieën, zowel naar geïndustrialiseerde landen als naar ontwikkelingslanden en de opkomende economieën. De Raden hopen dat IRENA tot een innovatief leiderschap voor hernieuwbare energie kan komen, gelet op de diverse en talrijke leden, het relatief beperkte budget en de reeds gevestigde en machtige netwerken van de traditionele energiebronnen.

Minaraad en SARiV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Eva Haeverans
: Functie Beleidsmedewerker
: Organisatie SARiV
: E-mailadres eva.haeverans@iv.vlaanderen.be
: Telefoon 02 553 54 45

Downloads

Gezamenlijk advies over het Instemmingsdecreet IRENA

Download (grootte: 289.6 KB, type: application/pdf)