Ontwerp van besluit betreffende de schuldafbouw via budgetmeters

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
02 sep 2010

Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering wijzigt de schuldafbouwregeling via de budgetmeters voor elektriciteit en aardgas.

Het bestaande systeem voorziet dat huishoudelijke afnemers van wie het contract door de commerciële leverancier vanwege wanbetaling wordt opgezegd, verder beleverd worden door de distributienetbeheerders. Als er ook daar betalingsproblemen zijn, zal de netbeheerder, na het doorlopen van een procedure, een budgetmeter plaatsen. De levering van elektriciteit of gas stopt niet als het via de budgetmeterkaart in de budgetmeter opgeladen bedrag opgebruikt is. De afnemer schakelt dan over op een hulpkrediet. Een deel van het door de huishoudelijke afnemer opgeladen bedrag kan gebruikt worden voor het afbetalen van dit hulpkrediet. Dit deel bedraagt 35% voor opladingen tot en met een oplaadbedrag van 50 euro. Van oplaadbedragen hoger dan 50 euro, gaat de schijf boven 50 euro integraal naar schuldafbouw.

In de praktijk ontwikkelden de netbeheerders een manier om daarnaast ook geautomatiseerd afbetalingsplannen in de budgetmeter te installeren, met betrekking tot schulden die afnemers maakten voordat een budgetmeter werd geplaatst. De in de budgetmeter ingebrachte schulden worden druppelsgewijs per tijdseenheid afgenomen van het - in de budgetmeter via een oplading ingebrachte - verbruikskrediet. Er werden echter vragen gesteld bij de wettelijkheid van deze regeling. Aangezien de door de netbeheerders gehanteerde aanpak echter onmiskenbare voordelen biedt voor huishoudelijke afnemers met energieschulden bij de netbeheerder, werd een aanpassing van de regelgeving voorbereid die de schuldafbouw regelt voor het hele Vlaamse Gewest.

De Raad formuleerde een aantal specifieke aandachtspunten, vragen en bemerkingen bij het ontwerpbesluit. Die hadden onder meer betrekking op de praktische problemen bij verhuis, oplopende kosten om de leverancier of netbeheerder te contacteren, oplopende kosten voor aanmaningsbrieven, de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, de mogelijke rol van slimme meters en de structurele energiebesparingsmaatregelen voor zwakkere doelgroepen.

De Minaraad keurde het advies goed, mits onthouding van de SERV-partners.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Briefadvies schuldafbouw via budgetmeters

Download (grootte: 53.7 KB, type: application/pdf)