Nationaal Klimaatplan van België 2009 - 2012: stand van zaken (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
19 feb 2009

In een gezamenlijk advies formuleren Minaraad en SERV suggesties om de meerwaarde van het Nationaal Klimaatplan 2009-2012 (NKP) te verbeteren, want de Raden vinden de meerwaarde van het voorliggende Nationaal Klimaatplan 2009-2012 (NKP) onduidelijk en wellicht zeer beperkt. Het is zeker geen plan, en zelfs als rapport schiet het tekort. De Raden verwachten van een NKP een gecoördineerde Belgische strategie, zeker nu de vraag naar een krachtdadig en weloverwogen klimaatbeleid groot is. Concreet moet het NKP volgens de Raden zorgen voor een betere rapportage over de voortgang van het beleid en over de afstand tot de doelstellingen. Ten tweede vragen de Raden een publiek toegankelijke onlinedatabank met actuele informatie over de lopende en geplande klimaatmaatregelen op de diverse niveaus. Verder moet het NKP, veel meer dan vandaag het geval is, oplossingen plannen voor concrete afstemmings- en coördinatieproblemen tussen de verschillende beleidsniveaus. Ten slotte suggereren Minaraad en SERV om in het plan uitdrukkelijk ruimte te voorzien voor de governance-aspecten van het Belgische klimaatbeleid. Dat gaat dan ondermeer over mechanismen om te komen tot een meer gecoördineerde, overlegde en onderbouwde klimaatstrategie in België.

Downloads

Advies Nationaal Klimaatplan van België 2009 - 2012: stand van zaken (met SERV)

Download (grootte: 121.4 KB, type: application/pdf)