Wijziging Elektriciteitsdecreet en besluit Hernieuwbare Energiebronnen

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
19 feb 2009

Met de wijziging aan het Elektriciteitsdecreet en het besluit ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen legt de Vlaamse Regering de doelstelling voor hernieuwbare energie vast voor de periode na 2010 en probeert zij de certificaatwaarde af te stemmen op de reële minimale steun die de verschillende hernieuwbare energietechnologieën nodig hebben om rendabel te worden. Naast de algemene doelstelling van 13% hernieuwbare energiebronnen in 2020, legt de regering ook tussenliggende doelstellingen vast. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij de investeerders in groene-energieprojecten. Bovendien voorziet het wijzigingsdecreet dat de regering het percentage groene stroom kan optrekken bij een eventuele daling van het Vlaamse elektriciteitsgebruik.

De Minaraad verwelkomt dat de Vlaamse Regering een doelstelling voor hernieuwbare energie vastlegt voor de periode na 2010 en dat zij de certificaatwaarde poogt af te stemmen op de reële minimale steun die de verschillende hernieuwbare energietechnologieën nodig hebben om rendabel te worden.

De Raad betreurt echter het opheffen van de automatische verhoging. Hij vraagt ook duidelijk vast te leggen wanneer de herevaluatie van de onrendabele toppen zal plaatsgrijpen en hoe dit zal gebeuren, zodat de markt tijdig en passend kan reageren op eventuele aanpassingen. De Raad ziet verder niet in waarom de groenestroomboete verlaagd wordt vanaf 2016. Het is een sterke incentive die wegvalt. Bovendien daalt de marktwaarde van de groenestroomcertificaten hierdoor sterk. Ten slotte formuleert de Raad bedenkingen bij de specifieke technologieën zoals bv. fotovoltaïsche cellen, de bijstook van biomassa en waterkracht. Hij wijst daarbij ook op een aantal lacunes en gemiste kansen in de wijzigingsvoorstellen.
 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Briefadvies hernieuwbare energiebronnen

Download (grootte: 70.5 KB, type: application/pdf)