Evaluatie energieprestatieregelgeving 2013 (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
16 mei 2013
Productnummer
2013-024

De Minaraad en de SERV waarderen dat het VEA een stakeholdersconsultatie organiseert over de evaluatie en aanpassing van de EPB-regelgeving  en vinden de VEA-voorstellen een stap in de goede richting.

De studies over de kostenoptimale niveaus geven belangrijke informatie over  de kosten en besparingen op lange termijn. Het verstrengingspad voor EPB-eisen moet gebaseerd zijn op het in de tijd voortschrijdend economisch optimum. Momenteel ontbreekt nog steeds een duidelijk langetermijnpad voor EPB-eisen om te komen tot BEN-gebouwen.

Gebouwrenovatie is een prioriteit. Het vertegenwoordigt een groot energiebesparingspotentieel en kan een groot aantal nieuwe banen opleveren.  Er bestaan technieken om het verbruik in bestaande gebouwen te halveren of zelfs met drie vierde te verminderen. Om rekening te houden met de grote  diversiteit aan kostenoptimale maatregelen wordt een driesporenbeleid voorgesteld: voorzie laagdrempelige informatie voor (ver)bouwer, stimuleer de voorlopers en zorg voor normering voor de volgers.

Ook moet nagegaan worden waarom rendabele investeringen niet gebeuren. Mogelijke redenen zijn  het sociaal profiel van de investeerder (ouderen, alleenstaanden, …), het gebrek aan middelen om de investeringen te voorfinancieren, de huurders/verhuurders-problematiek, etc.  Een adequate aanpak van deze niet-technische barrières is nodig om de doelstellingen tegen 2020 tijdig te realiseren.

Voor nieuwe residentiële gebouwen is een E50 op korte termijn haalbaar. Voor vele woningtypes is het optimum zelf lager.  Bouwheren, architecten etc. moeten actief geïnformeerd worden over de resultaten voor de verschillende woningentypes zodat ze op zoek gaan naar het economisch optimum voor hun specifieke woning/project.

Voor ingrijpende verbouwingen varieert het kostenoptimaal niveau tussen E60 en E90. Omwille van de sterke variatie van het kostenoptimaal niveau is het beter om een indicatief peil op te leggen naargelang het type van woning.

Wat de handhaving betreft zijn bijkomende inspanningen nodig zodat de controles verder geautomatiseerd en geïnformatiseerd worden, het aantal controles ter plaatse opgevoerd worden, de gemeenten aangespoord worden om beter samen te werken en meer aandacht besteed wordt aan verbouwingen en niet-residentiële gebouwen.

De raden vragen om snel werk te maken van de aanpassing van de eisen, berekeningsmethodes, procedures etc. zoals vermeld in de ontwerpnota, waarbij rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van Minaraad en SERV.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Evaluatie energieprestatieregelgeving 2013

Download (grootte: 158.9 KB, type: application/pdf)