Literatuurstudie 100% hernieuwbare energie in Europa tegen 2050

Oriëntatienota Klimaat en Energie

De volledige titel van de studie is "Vergelijking van de methodologie en beleidsadviezen van zes scenariostudies in de elektriciteitssector". De studie werd opgemaakt door onderzoeker Marc Marsidi, die hiertoe door de Minaraad gecontracteerd was. De zes onderzochte studies zijn: SRU (2011) Wege zur 100% erneuerbaren Stromversorgung; Greenpeace (2011) Battle of the Grids; EFC (2011) Roadmap 2050; Eurelectric (2009) Power Choices; Federaal Planbureau (2011) Energievoorziening voor België tegen 2030; Europese Commissie (2011) Energy Roadmap 2050. In een eerste substantieel deel worden de verschillen in modellering, aannames en randvoorwaarden onderzocht bij deze zes studies. Welke broeikasgasdoelen worden er verondersteld, wat wordt er gesteld over de prijszetting, wat zijn de uitgangspunten inzake de elektriciteitsvraag en waar gaat men van uit inzake het netwerk. In een tweede substantieel deel worden de transitiebarrières geïnventariseerd die men in deze zes studies onderkent, en worden er nota genomen van de in dat verband verstrekte beleidsadviezen.

Samenvatting

De volledige titel van de studie is "Vergelijking van de methodologie en beleidsadviezen van zes scenariostudies in de elektriciteitssector". De studie werd opgemaakt door onderzoeker Marc Marsidi, die hiertoe door de Minaraad gecontracteerd was.

De zes onderzochte studies zijn: SRU (2011) Wege zur 100% erneuerbaren Stromversorgung; Greenpeace (2011) Battle of the Grids; EFC (2011) Roadmap 2050; Eurelectric (2009) Power Choices; Federaal Planbureau (2011) Energievoorziening voor België tegen 2030; Europese Commissie (2011) Energy Roadmap 2050.

In een eerste substantieel deel worden de verschillen in modellering, aannames en randvoorwaarden onderzocht bij deze zes studies. Welke broeikasgasdoelen worden er verondersteld, wat wordt er gesteld over de prijszetting, wat zijn de  uitgangspunten inzake de elektriciteitsvraag en waar gaat men van uit inzake het netwerk.

In een tweede substantieel deel worden de transitiebarrières geïnventariseerd die men in deze zes studies onderkent, en worden er nota genomen van de in dat verband verstrekte beleidsadviezen.

 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Literatuurstudie 100% hernieuwbare energie in Europa tegen 2050

Download (grootte: 1.5 MB, type: application/pdf)