Verslag UNFCCC-onderhandelingen in Bonn

Oriëntatienota Klimaat en Energie

Van 6 tot 17 juni 2011 vonden in Bonn tussentijdse klimaatonderhandelingen plaats in het kader van het VN-Klimaatverdrag (de United Nations Framework Convention on Climate Change of UNFCCC). Deze onderhandelingen werden gehouden in de aanloop naar de zeventiende klimaattop die van 28 november tot 9 december 2011 plaatsvindt in Durban (Zuid-Afrika). Sandra Sliwa was aanwezig in Bonn en schreef haar bevindingen tijdens deze conferentie neer in een uitgebreid verslag.

Samenvatting

Van 6 tot 17 juni 2011 vonden in Bonn tussentijdse klimaatonderhandelingen plaats in het kader van het VN-Klimaatverdrag (de United Nations Framework Convention on Climate Change of UNFCCC). Deze onderhandelingen werden gehouden in de aanloop naar de zeventiende klimaattop die van 28 november tot 9 december 2011 plaatsvindt in Durban (Zuid-Afrika). Sandra Sliwa was aanwezig in Bonn en schreef haar bevindingen tijdens deze conferentie neer in een uitgebreid verslag.

Downloads

Verslag UNFCCC-onderhandelingen in Bonn

Download (grootte: 52.1 KB, type: application/pdf)