Klimaattop in Kopenhagen

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
26 nov 2009

Het Vlaams Parlement heeft de Minaraad om advies gevraagd over de rol die Vlaanderen kan spelen tijdens de Klimaattop in Kopenhagen. In zijn unanieme advies beveelt de Raad de Vlaamse onderhandelaars aan om in Kopenhagen te pleiten voor het wettelijk verankeren van de 2° C–doelstelling in een nieuw klimaatprotocol. Om tegemoet te komen aan deze doelstelling is het voor de Minaraad noodzakelijk om te komen tot een mondiaal CO2-emissiebudget dat loopt tot in 2050.

Het globaal budget moet vervolgens vertaald worden naar nationale en/of sectorale budgetten en reductiepaden. Deze reductiepaden worden bij voorkeur gekoppeld aan relevante mijlpalen (bv. 2020, 2050). Om het mondiale emissiebudget voor de gehele periode tot 2050 te kunnen respecteren, is het immers noodzakelijk dat de globale emissies op een bepaald moment zullen "pieken" en vervolgens zullen beginnen dalen.

Voor de Raad is het duidelijk dat hoe langer het bereiken van de CO2-piek uitgesteld wordt, hoe ingrijpender de inspanningen en hoger de kosten zullen zijn om, na het behalen van die piek, de 2° C-doelstelling nog te kunnen halen. Daarom hoopt de Raad dat de internationale gemeenschap zo snel mogelijk op het reductiepad komt.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Advies over de Klimaattop in Kopenhagen

Download (grootte: 652.0 KB, type: application/pdf)