Wijziging van energiepremies en openbaredienstverplichtingen

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
29 apr 2009

De Vlaamse Regering stelt voor om de regelgeving voor het toekennen van energiepremies te herzien. De Minaraad herhaalt echter zijn vraag om te komen tot een vereenvoudigd en coherent systeem van energiepremies en belastingkortingen.

Tegelijk wil de regering de REG-openbaredienstverplichtingen voor distributienetbeheerders verstrengen. Door de aanzienlijk besparingsoverdracht die de netbeheerders opgebouwd hebben, ontstaat het risico dat zij hun acties ten voordele van rationeel energiegebruik zouden verminderen of opschorten. Om dit te vermijden ziet de Minaraad twee pistes. Een eerste optie is, zoals het ontwerpbesluit voorstelt, het verhogen van de doelstelling. Het is evenwel niet duidelijk waarom 3,5% als doelstelling vooropgesteld wordt. Gezien de hoge besparingsoverschotten en de signalen uit de sector als zou een doelstelling van 6% mogelijk zijn. Daarom stelt de Raad voor een hogere doelstelling op te leggen. In principe zouden alle maatregelen genomen moeten worden die goedkoper zijn dan CDM-projecten. De tweede denkpiste bestaat erin om de resultaatsverbintenis van 3,5% als indicatief te beschouwen en te vervangen door actieverplichtingen voor de huishoudelijke afnemers waarbij de overheid in overleg met de netbeheerders de aard en hoogte van de toegekende REG-premies vastlegt.

De Minaraad vraagt rekenmodules die de evolutie van het verbruik weergeven, op te nemen in de openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders. Hij wijst ook op de problematiek van de dag- en nachtmeter bij particulieren die beschikken over fotovoltaïsche cellen. De Raad stelt voor om hun meters eenmalig en gratis te vervangen door een enkelvoudige teller of een gelijkwaardig alternatief. Ten slotte herhaalt de Raad eerdere standpunten over de openbaredienstverplichtingen en over energiescans.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Briefadvies over het voorontwerp van besluit inzake de wijziging van energiepremies en openbaredienstverplichtingen

Download (grootte: 68.9 KB, type: application/pdf)