14 sep 2021

Het ‘fit for 55’ energie- en klimaatpakket

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 14 sep 2021
Tijd: 10:00 tot 12:00 uur

Doelstelling:

Op dinsdag 14 september 2021 nodigen VLEVA, Minaraad en VEKA je graag uit voor een webinar over het ‘Fit for 55’-pakket dat de Europese Commissie op 14 juli publiceerde.

Het pakket dankt zijn naam aan de EU-doelstelling om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, een doelstelling die juridisch bindend is via de Europese klimaatwet. De voorgestelde wetgevingsinstrumenten moeten er voor zorgen dat we deze ambitie halen en het pad effenen voor EU klimaatneutraal in 2050.

Dhr. Tom Van Ierland, Head of Unit Strategy and Economic Assessment (DG Klimaat, Europese Commissie) verzorgt een keynote over het ‘fit for 55’-pakket. Verder verwelkomen we ook een vertegenwoordiger van het Kabinet van de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir.

HET PROGRAMMA IS NOG IN VOORBEREIDING.     logo's Minaraad, Vleva en VEKA

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Celeste Wezenbeek Celeste Wezenbeek
: Functie liaisonofficer voor energie, klimaat en milieu
: Organisatie VLEVA
: E-mailadres celeste.wezenbeek@vleva.eu
: Telefoon 0492 80 75 12

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

: Naam LinkedIn profiel van Ina De Vlieger Ina De Vlieger
: Functie liaisonofficer voor de thema’s energie en klimaat
: Organisatie vleva
: E-mailadres ina.devlieger@vleva.eu
: Telefoon 0476 45 67 80


Agendapunten

 • Introductie

  Spreker(s): Celeste of Ina, liaisonofficer voor energie, milieu en klimaat - VLEVA

  Tijd: 10:00 tot 10:05u

 • Het ‘Fit for 55’-pakket

  Spreker(s): Tom Van Ierland, Head of Unit Strategy and Economic Assessment, DG Klimaat - Europese Commissie

  Tijd: 10:05 tot 10:45u

 • Titel bijdrage nog te bevestigen

  Spreker(s): Stijn Caekelbergh, raadgever - Kabinet Minister Zuhal Demir

  Tijd: 10:45 tot 11:00u

 • Pauze

  Tijd: 11:00 tot 11:10u

 • Introductie, … nog te bevestigen

  Spreker(s): Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

  Tijd: 11:10 tot 11:15u

 • Debatsessie klimaat

  Tijd: 11:15 tot 11:35u

 • Debatsessie energie

  Het panel in deze sessies bestaat uit leden van VLEVA en Minaraad. Zij laten vanuit hun benadering kort hun licht schijnen over het pakket.

  Tijd: 11:35 tot 11:55u

 • Slotwoord

  Spreker(s): Jan Verheeke, Secretaris SAR Minaraad

  Tijd: 11:55 tot 12:00u