15 okt 2021

Boekvoorstelling “Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie”

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 15 okt 2021
Tijd: 11:00 tot 12:30 uur

Doelstelling:

Tijdens dit webinar georganiseerd door de VVSG kreeg u een beknopte voorstelling van het boek “Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie” van auteur Stefanie Corens.

Begin maart 2021 bracht de Minaraad een studie en advies uit over de afstemming van hernieuwbare energie binnen de specifieke ruimtelijke context van Vlaanderen (zie hieronder bij gerelateerde documenten). Hierbij legde men de focus op zowel het technisch als maatschappelijk wenselijk potentieel van hernieuwbare energie alsook de governance om dit in de praktijk te kunnen brengen.

In het boek “Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie” werd het informatief en adviserend deel van de Minaraad herwerkt in een overzichtelijk en toegankelijk geheel – op maat van lokale besturen en andere stakeholders.

De algemene boodschap luidt immers dat er dringend nood is aan een nieuwe samenwerking van zowel gouvernementele alsook niet-gouvernementele actoren in Vlaanderen. Dit zou moeten leiden tot (deel)akkoorden, plannen en acties om tot een ruimtelijk efficiënte, organisatorisch coherente én maatschappelijk gedragen (toekomstige) inplanting van hernieuwbare energie in Vlaanderen te komen.

Naast de Minaraad en VVSG (partner bij de Minaraad), ondersteunde ook het Netwerk Klimaat dit doel en deze publicatie.

Wat mocht je verwachten tijdens het webinar?

  • Beknopte voorstelling van het boek door auteur Stefanie Corens.
  • Lokale good practices van zowel een stad als een gemeente.
  • Uitwisseling over de rol en aanpak van lokale en andere actoren bij de verhoogde inzet van hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. 

Vragen?

Agendapunten

  • Boekvoorstelling “Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie”

    Tijd: 11:00 tot 12:30u