Groenewaarborgregeling

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
17 nov 2011
Productnummer
2011-075

Het regeerakkoord kondigt de oprichting van een groen investeringsfonds aan zodat bedrijven die hun energie- of materiaalverbruik verbeteren, goedkoop zouden kunnen lenen. Het ontwerpbesluit groenewaarborgregeling realiseert de doelstelling van dit engagement voor energiebesparende investeringen met een snelle terugverdientijd.
De groenewaarborg zorgt voor externe financiering, die niet weegt op de kredietlijnen van de bedrijven.

In het algemeen vindt de Minaraad dat de regeling een aanvulling is op het bestaande economisch instrumentarium van milieubeleid. Omwille van de doorzichtigheid en de optimalisatie van het bestaande instrumentarium vraagt de Raad om een overzicht te maken van alle beschikbare ondersteuningsinstrumenten en hun toepassingsgebied. Steun wordt enkel verleend aan investeringen die op een limitatieve lijst staan. De Raad vindt het een stap in de goede richting dat deze lijst in overleg met VEA tot stand kwam en aan het VITO voorgelegd werd. De Minaraad herhaalt dat duurzaamheid en vooruitgang van de milieuresultaten meegenomen moeten worden als leidende beginsels.

De Minaraad formuleert specifieke bemerkingen bij het niet classificeren van projecten op basis van hun milieu-impact, bij de toetreding tot een audit- en benchmarkconvenant als voorwaarde, bij de limitatieve technologieënlijst en bij de openbare rapportage. Omdat het ontwerpbesluit enkel voor energiebesparende investeringen van tel lijkt, roept de Minaraad ten slotte op om ook groenewaarborg te realiseren voor investeringen die het materialenverbruik verbeteren.

De Minaraad keurde het advies goed. De SERV-partners onthielden zich.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies over de groenewaarborgregeling

Download (grootte: 68.8 KB, type: application/pdf)