Hernieuwbare energie (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
17 nov 2011
Productnummer
2011-072

Het groenestroomcertificatensysteem heeft zijn verdiensten, maar het kan veel effectiever, efficiënter en rechtvaardiger. Zorg daarom snel voor een grondige bijsturing, maar beslis bewust en met een open vizier over de quotumplicht voor leveranciers. Dat is de belangrijkste boodschap die de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) de Vlaamse Regering meegeven bij de nakende beslissing over de toekomst van het certificatensysteem. Om dat met kennis van zaken te kunnen doen, brachten de raden een advies uit op eigen initiatief. Ze zetten daarin het huidige en alternatieve certificatensystemen naast elkaar met pro's, contra's en aanbevelingen en kaderen die binnen een brede, langetermijnvisie op hernieuwbare energie.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads