Wijziging Energiebesluit met diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
03 sep 2015
Productnummer
2015-018
De Minaraad en de SERV vinden dat het ontwerpbesluit een groot aantal bepalingen bevat die een stap voorwaarts betekenen in het energieprestatiebeleid. Voorbeelden hiervan zijn het verder uitwerken van de procedures m.b.t. opleidingsinstellingen en verslaggevers met het oog op kwaliteitsbewaking, het uitsluiten van uitzonderingen/vrijstellingen voor het E-peil bij ingrijpende renovaties etc. Toch formuleren de raden een aantal bedenkingen bij de grote voorgestelde aanpassingen inzake de externe warmtelevering en de nieuwe E-peil eisen voor niet-residentiële gebouwen. Zo missen de raden een beleidsvisie voor groene warmte en een grondige onderbouwing van het introductieniveau voor de E-peil voor niet residentiële gebouwen, zowel bij nieuwbouw als bij ingrijpende renovaties.
Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Mohamed Al Marchohi
: Organisatie SERV
: E-mailadres mamarchohi@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Wijziging Energiebesluit met diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving

Download (grootte: 57.9 KB, type: application/pdf)