Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
23 mei 2019
Productnummer
2019-010

Zeven federale en regionale adviesraden vragen dat het toekomstig geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan zorgt voor een structurele samenwerking op het vlak van energie- en klimaatbeleid tussen de verschillende beleidsniveaus. 

De EU-lidstaten moeten een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) maken en dat overhandigen aan de Europese Commissie. De verschillende regeringen van ons land slaagden erin het ontwerp-NEKP tijdig (voor eind 2018) in te leveren bij de Commissie. Het definitieve NEKP moet tegen het einde van 2019 klaar zijn.

Een groep van zeven federale en gewestelijke adviesraden (FRDO, CRB, SERV, Minaraad, CESE Wallonie – Pôle environnement – Pôle énergie, ESRBHG, RLBHG) maakte een advies over het ontwerp-NEKP. Deze raden vertegenwoordigen de civiele maatschappij in de brede zin op federaal en gewestelijk niveau (werkgeversorganisaties, vakbonden, milieu NGO’s, Noord-Zuid NGO’s academici...). In hun advies wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat het definitieve plan de structurele tekorten van de ontwerpversie zal wegwerken. Dat is nodig om te komen tot een slagkrachtig beleid op het vlak van energie en klimaat in een structurele samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus.

Het advies bestaat uit drie onderdelen:

  • In het eerste deel kijken de raden naar het NEKP-proces en naar het eigenlijke ontwerp.
  • In het tweede deel stellen de raden zich de vraag wat er nodig is om het NEKP te verbeteren.
  • In het derde deel gaan de raden dieper in op die elementen die nodig zijn om de uitvoering van het NEKP tot een succes te maken.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP)

Download (grootte: 625.9 KB, type: application/pdf)