Fit-for-55 pakket – Herziening Richtlijn Hernieuwbare Energie

Oriëntatienota Klimaat en Energie

Samenvatting

Dit is de derde in een reeks briefingnota's, met een update van het implementatieproces van het Fit-for-55-pakket. In voorgaande briefingnota’s stonden de andere belangrijke legislatieve voorstellen van het Fit-for-55-pakket centraal.

Deze nota gaat in hoofdzaak in op de herziening van de Richtlijn Hernieuwbare Energie. Aan het einde volgt een korte schets van het recentere REPowerEU-plan en wordt het verband tussen beide gelegd.

Een update van het implementatieproces inzake het Fit-for-55-pakket is relevant omdat het de hoeksteen is van het actuele Europese klimaatbeleid, omdat het een onderwerp is dat door meerdere adviesraden en stakeholders als belangrijk wordt aangemerkt, en omdat de uitkomst van de onderhandelingen en uitvoering van dit pakket een sterke invloed zal hebben op het nationale klimaatbeleid in de periode tot en met 2030 (en 2050).

Deze briefing is een kennisdocument ten behoeve van de raadsorganisaties van de Minaraad. Vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Fit-for-55 pakket – Herziening Richtlijn Hernieuwbare Energie

Download (grootte: 496.7 KB, type: application/pdf)