Eigen initiatief literatuurstudie Energiebeleid 2050

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
27 sep 2012
Productnummer
2012-070

Met dit studiedocument is er een vergelijking doorgevoerd van zes recente scenariostudies betreffende de lange termijn duurzaamheid van de Europese elektriciteitssector. In de eerste plaats werden de gekozen modellering, randvoorwaardes en aannames met elkaar vergeleken. Ten tweede wordt er een overzicht geboden van de in deze studies geïdentificeerde barrières die de ontwikkeling van het scenario hinderen, evenals de in dat verband gegeven beleidsadviezen.

De eigenlijke literatuurstudie loopt van pagina 25 tot 85. Voorheen komt er een uitgebreide krachtlijnennota, en nadien volgen 110 pagina's bijlagen, met onder meer de feitelijke analyse van de zes studies.

Deze studie werd opgemaakt in de schoot van het secretariaat van de Minaraad (auteur: Marc Marsidi); de aan de Minaraad verbonden raadsorganisaties en raadsleden zijn niet gebonden door de inhoud of de krachtlijnen van deze studie.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Literatuurstudie Elektriciteitssector 2050

Download (grootte: 1.5 MB, type: application/pdf)