Wijziging van het VLAREL en andere erkenningsbesluiten (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
27 sep 2012
Productnummer
2012-065

De Minaraad en SERV brachten gezamenlijk advies uit over die ontwerpbesluiten. De Raden vroegen om een onderbouwing van de retributieregeling en om het mogelijk maken van een beroepsprocedure tegen beslissingen i.v.m. erkenningen. Wat de bodemsaneringsdeskundigen betreft, vroegen de raden de noodzaak te evalueren om een examen te gaan afnemen van personen die reeds handtekeningbevoegdheid hebben. Ook werd aanbevolen de voorwaarden inzake vorming te evalueren. Wat de keuring van airconditioning en koeling betreft, vroegen de Raden om de activiteiten van de vereiste accreditatie te omschrijven, en te voorzien in overgangsmaatregelen m.b.t. de huidige keurders van koeltechnici. Tot slot gingen de Raden ook in op de erkenning van boorbedrijven, waarbij er gevraagd werd de regeling voor bronbemalingen te herbekijken, en er voor te zorgen dat het overmaken van de inventaris van uitgevoerde werken op een gebruiksvriendelijke wijze kan gebeuren.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Mohamed Al Marchohi
: Organisatie SERV
: E-mailadres mamarchohi@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Wijziging van het VLAREL en andere erkenningsbesluiten

Download (grootte: 40.9 KB, type: application/pdf)