Hervorming groene stroom- en WKK-certificatensystemen (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
27 sep 2012
Productnummer
2012-069

De recente hervormingen van de groenestroom- en warmtekracht (WKK)-certificatensystemen hebben volgens de Minaraad en de SERV de efficiëntie sterk verbeterd. Toch blijven er een aantal aandachtspunten:

  • Grote certificatenoverschotten blijven bestaan en zorgen voor exploitatieonzekerheid bij bestaande producenten.
  • Er is ook nog geen oplossing voor de financiering van het systeem dat op termijn niet houdbaar is. Het systeem kan een nadelige impact blijven hebben op marktwerking. Een evaluatie moet nagaan of het systeem bijdraagt aan de hernieuwbare energiedoelstellingen, kostenefficiënt is en milieu- en sociaal-economische baten of juist ongewenste effecten genereert.
  • De raden vragen om dringend te expliciteren welke mix hernieuwbare energietoepassingen men in Vlaanderen wenst. Op basis hiervan moeten steungerechtigde projectcategorieën in het energiebesluit meer gedifferentieerd worden, rekening houdend met álle relevante kosten en opbrengsten. Voor grote specifieke projecten die niet onder de afgebakende categorieën vallen, moet een vroege opportuniteitsbeoordeling uitmaken of het project past in de gewenste mix.
  • De maximale bandingfactoren verdienen heroverweging. De Vlaamse Regering wil hiermee de steun voor duurdere toepassingen beperken, maar die toepassingen kunnen toch gewenst zijn in de mix. In ieder geval zijn de raden geen voorstander van het jaarlijks aanpassen van maximale bandingfactoren omdat dat de investeringsonzekerheid verhoogt.
  • Tot slot vergt de transitie naar een duurzaam energiesysteem een andere aanpak in de energiebeleidsvorming. Concreet suggereren de raden om de beschikbare, verspreide energie-expertise in Vlaanderen samen te brengen in een afzonderlijke beleidsdomeinoverschrijdende cel die zo’n andere aanpak vorm kan geven.
Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Hervorming groene stroom- en WKK-certificatensystemen

Download (grootte: 289.3 KB, type: application/pdf)