De waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
24 jun 2010

Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) is een federaal fonds. Het voorziet in de prefinanciering voor energiebesparende maatregelen bij woningen. Op basis hiervan kunnen lokale entiteiten krediet of prefinanciering verlenen ten behoeve van personen die wensen te investeren in de energiezuinigheid van hun woning. Deze lokale entiteiten moeten zelf wel ingedekt zijn tegen risico's van staking van betaling. Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering roept daarom een waarborgregeling in het leven voor deze lokale entiteiten.

De SERV en de Minaraad verwelkomen de invoering van deze waarborgregeling. Zij wijzen er wel op dat deze maatregel op zich niet zal volstaan om de problematiek van energiebesparing bij de "moeilijk bereikbare doelgroepen" op te lossen, en dat de terughoudendheid van gemeenten om deel te nemen aan het FRGE ook andere redenen heeft dan de verplichte waarborg door lokale entiteiten. Verder vragen de raden meer duidelijkheid over de inhoudelijke voorwaarden die gekoppeld zullen worden aan de gewestwaarborg.

De Minaraad en de SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost

Download (grootte: 72.8 KB, type: application/pdf)