Wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
26 mrt 2015
Productnummer
2015-006

Voorwerp van de adviesvraag is een ontwerpbesluit, waarbij onder meer de certificatensteun voor kleinschalige installaties van zonnepanelen geschrapt wordt, omdat deze PV-installaties ook zonder steun rendabel zijn geworden. Deze schrapping kan volgens SERV en Minaraad logisch en verantwoord zijn indien dit past in een duidelijke, brede visie. De raden missen deze visie. Zo vragen zij op basis van welke objectieve factoren het onderscheid tussen kleinschalige PV-installaties en andere PV-installaties wordt verantwoord. De huidige onrendabele toppen en bandingfactoren zijn immers voor alle installaties van zonnepanelen ongeveer dezelfde. Daarnaast vragen de raden hoe zal worden verzekerd dat investeringen in kleinschalige PV-installaties zullen blijven gebeuren. Zo zijn de aangekondigde flankerende maatregelen te beperkt en nog niet volledig uitgewerkt op het moment dat de categorie kleinschalige installaties van zonnepanelen wel al zou worden geschrapt.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling

Download (grootte: 224.2 KB, type: application/pdf)