21 jun 2022

Colloquium Mitigatiebeleid - renoveren en innoveren voor klimaat

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 21 jun 2022
Tijd: 09:00 tot 14:00 uur

iCalplaats de gebeurtenis in je agenda

Doelstelling:

Met dit colloquium n.a.v. 30 jaar Minaraad brachten we inzicht in de versnellingsmogelijkheden van mitigatiemaatregelen bij zowel de industrie als gebouwensector. In Vlaanderen staan zij samen in voor het merendeel van de broeikasgassen.

We begonnen met een eerste gedachtewisseling rond renovatie van bestaande residentiële gebouwen. Gezien het Vlaams gebouwenpark hoofdzakelijk bestaande gebouwen omvat, speelt renovatie een essentiële rol. En het Europees ambitieniveau voor Vlaanderen ligt hoog. Zo moeten in 95,4% van de Vlaamse woningen werkzaamheden via renovatie of herbouw uitgevoerd worden om de langetermijndoelstelling 2050 (label A) te halen. Via een renovatiebeleid in de bebouwde omgeving kan de koppeling gemaakt worden met verschillende transities die zich afspelen op het niveau van de individuele eenheid, gebouw of wijk. Hoewel de meeste technische mogelijkheden voorhanden zijn, zitten de grote uitdagingen bij de communicatie, betaalbaarheid en capaciteit.

Vervolgens volgde een tweede gedachtewisseling rond industriële transitie in Vlaanderen. De helft van de broeikasgasuitstoot (51% in 2019) in Vlaanderen is afkomstig van de industrie en energie(productie). Maar de (energie-intensieve) industrie is ook de motor van de Vlaamse economie, met een gewichtig aandeel toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Daarnaast levert het ook producten aan die reducties in andere sectoren mogelijk maakt (bijvoorbeeld voor windturbines). Ook de industrie staat voor een ambitieuze doelstelling inzake koolstofneutraliteit in 2050. De realisatie hiervan vergt evenwel een trendbreuk met het huidige industrieel model. Gezien de limieten van verdere efficiëntiewinst, dient er ingezet te worden op klimaatvriendelijk en veelal innovatieve productietechnieken, producten en businessmodellen.

Beide gedachtewisselingen werden ingezet met telkens 2 keynotes gevolgd door commentaar en bemerkingen van enkele van onze raadspartners. Samir Louenchi (Adjunctkabinetschef Minister Zuhal Demir) zorgde voor een slotwoord waarna we afsloten met een walking dinner. Moderator van dienst was Indra Dewitte (hoofdredacteur van Het Belang van Limburg). 

Reportage op Kanaal Z:

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Agendapunten

 • Onthaal

  Tijd: 09:00 tot 09:30u

 • In de bloemetjes zetten medejarigen

  Tijd: 10:50 tot 11:00u

 • Koffiepauze

  Tijd: 11:00 tot 11:15u

 • Slotwoord

  Spreker(s): Samir Louenchi (Klimaat & Energie - Adjunctkabinetschef Minister Zuhal Demir)

  Tijd: 12:15 tot 12:30u

  application/pdf Presentatie Samir Louenchi application/pdf, 138.2 KB
 • Slot en walking dinner n.a.v. 30 jaar Minaraad

  Tijd: 12:30 tot 14:00u