Compensatie van indirecte emissiekosten

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
08 sep 2022
Productnummer
2022-015

De Minaraad bracht op 8 september 2022 advies uit over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor de compensatie van indirecte emissiekosten. 

Dit ontwerp regelt de toekenning van steun aan elektriciteits‐intensieve afnemers voor de compensatie van indirecte emissiekosten (CIE) - ter uitvoering van de Europese richtsnoeren - in de periode na 2021.

Energie-intensieve bedrijven worden via deze regeling gecompenseerd voor de hogere elektriciteitsprijzen als gevolg van indirecte emissiekosten in het kader van het EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS). 

Binnen de Minaraad bestaan er uiteenlopende basisvisies over dit instrument, die als volgt kunnen worden samengevat:

 • Sommige Raadspartners zien de compensatie van indirecte emissiekosten als een huidig en toekomstig noodzakelijk economisch instrument om de competitiviteit in Vlaanderen te helpen vrijwaren,
 • Andere Raadspartners vinden dat - bij een verlening van dit economisch instrument de middelen van CIE ingezet moeten worden om de basisindustrie te ondersteunen bij hun klimaattransitie.

Ondanks deze tegengestelde visies op CIE focust de Minaraad in dit briefadvies op de volgende gemeenschappelijke aanbevelingen in relatie tot de voorgestelde aangepaste regeling voor de komende steunperiode:

 • Evalueren of het Vlaams Klimaatfonds de meest geschikte bron van financiering is voor de compensatie van indirecte emissiekosten,
 • Invoeren van een dynamische emissiefactor – vanaf 2025,
 • Evaluatie van de CIE-regelgeving in het licht van het ruimer ondersteuningskader en dit wat betreft:
  • De doeltreffendheid,
  • De modaliteiten,
  • Het gelijk speelveld binnen Europa,
  • Bescherming tegen koolstoflekken,
  • Budgettaire impact, efficiënte inzet van de middelen van het Klimaatfonds, ook voor de diverse doelgroepen,
  • Mogelijkheden om (versneld) te verduurzamen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies compensatie van indirecte emissiekosten

Download (grootte: 270.5 KB, type: application/pdf)