Actieplan BEN-gebouwen (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
24 mei 2012
Productnummer
2012-035

De nieuwe Energieprestatierichtlijn (gereviseerde EPBD) vereist dat elke lidstaat een Nationaal Plan voor bijna-energieneutrale gebouwen opmaakt. Het advies heeft betrekking op het Vlaamse luik ervan.

De Minaraad en de SERV appreciëren de wijze waarop het plan tot stand is gekomen. Stakeholders werden in vroeg stadium betrokken en heel wat input dat door de stakeholders werd ingebracht, werd ook verwerkt.

De raden vragen dat ingezet wordt op een ambitieus beleid voor energiebesparing in gebouwen. De redenen hiervoor zijn het voldoen en het anticiperen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn energie-efficiëntieverhogende maatregelen zeer kostenefficiënt en hebben gebouwen een groot besparingspotentieel. Energiebesparing is niet alleen vanuit economische overwegingen interessant maar versterkt ook de Vlaamse energiebevoorradingszekerheid. Een ambitieus beleid biedt kansen voor werkgelegenheid en vergroening van de economie. Tenslotte biedt een ambitieus beleid kansen op reductie van energiekosten in de totale kosten en kansen om het gebouwenpark op te waarderen.

Voorts vragen de raden een degelijke onderbouwing van de eisen. Dit betekent o.a. dat geactualiseerde studie voor de bepaling van het kostenoptimale niveau van energieprestaties van gebouwen een sensitiviteitsanalyse bevat en dat naast het economisch optimum vanuit het standpunt van de bouwheer ook het maatschappij economisch optimum berekend wordt.

Het is belangrijk dat het verstrengingspad voor de EPB-eisen gebaseerd is op het in de tijd voortschrijdend economisch optimum. Het verstrengingspad moet ook compatibel moet zijn met de langetermijndoelstellingen. Indien nodig is ook differentietie gewenst naar grootte en aard/type van gebouw. Voor ingrijpende renovaties is een ambitieus langetermijnplan en –traject nodig met concrete doelstellingen.

De strengere eisen moeten ondersteund en met een aanvullend EPB-beleid. Ook moet het steunbeleid in functie van de strengere eisen heroverwogen worden. Het ondersteuningsniveau moet afgestemd worden op wat nodig is om de investering uit te lokken.

Tenslotte vragen Minaraad en SERV een verdere integratie en afstemming met andere beleidsdomeinen en de uitbouw van een flankerend beleid.

De Raden keurden het agezamenlijk advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads