Startnota MBO fotovoltaïsche zonnepanelen

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
27 sep 2012
Productnummer
2012-066

 De Minaraad vindt het positief dat er een  producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen wordt ingevoerd. Zonnepanelen vormen een steeds aangroeiende  productgroep, en het is dan ook te verwachten dat de afvalstroom aan afgedankte panelen stelselmatig zal toenemen in de toekomst. De Minaraad vraagt dat nagegaan wordt in hoeverre wisselwerking en/of integratie met de aankomende MBO afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mogelijk is. Voorts bevat het advies nog aanbevelingen in verband met de doelstellingen, inzamel- en financieringssystemen, rapportage en sensibilisering. 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Startnota MBO fotovoltaïsche zonnepanelen

Download (grootte: 56.3 KB, type: application/pdf)