Voorontwerpdecreet houdende instemming met samenwerkingsakkoord BOFAS en wijziging bodemsaneringsdecreet (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
12 sep 2013
Productnummer
2013-041

Minaraad en SERV sluiten zich aan bij de instemming van de Vlaamse Regering met het inter-Belgisch Samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering en financiering van bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. De Raden formuleren ook enkele bedenkingen bij de samenwerkingsovereenkomst.

Ook de invoeging van een vereenvoudigde procedure voor de sanering bij het Fonds aangemelde bodemverontreiniging door gasolietanks in het Bodemdecreet krijgt het akkoord van de Raden.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Voorontwerpdecreet houdende instemming met samenwerkingsakkoord BOFAS en wijziging bodemsaneringsdecreet

Download (grootte: 56.2 KB, type: application/pdf)