Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
12 sep 2013
Productnummer
2013-045

Het huidige bodemdecreet trad in voege in 2006. Na vijf jaar praktijkervaring stelt de Vlaamse regering een aantal aanpassingen voor aan dit decreet. SERV en Minaraad spreken zich in grote lijnen positief uit over deze aanpassingen, maar maken wel enkele kanttekeningen bij de aanpassingen.

De raden vragen ook een ex post evaluatie, die nagaat of de regelgeving en praktijk na deze wijzigingen nog voldoende waarborgen biedt voor alle betrokken actoren en of er wel degelijk efficiëntiewinsten geboekt worden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming

Download (grootte: 80.1 KB, type: application/pdf)