VLAREM‐trein 2017 (met SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
05 okt 2018
Productnummer
2018-023

Minaraad en SALV vinden het een goed principe om een aantal technische wijzigingen te bundelen tot een pakket van wijzigingen.  De raden gaan na een eerste lezing in ruime mate akkoord met de voorgestelde wijzigingen maar hebben nog enkele vragen en opmerkingen bij een aantal artikels van de VLAREM-trein 2017.  Deze artikels handelen over de opslag van PMD in zakken en KGA op het recyclagepark, de invoering van een Δ 3°C voor lozingen in het oppervlaktewater bij warmterecuperatie aan de hand van een warmtewisselaar en de geldigheid van de analyse van een bodemstaal. Binnen de raden is er geen eensgezind standpunt over het voorstel dat het plaatsen van een afvalcontainer op privaat domein kleiner dan 20m² wil vrijstellen van een milieuvergunning. De vakbonden onthouden zich bij het gehele advies.

 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads