16 dec 2021

Adaptatie: zowel infrastructuur als beleidscultuur - Colloquium ter gelegenheid van 30 jaar Minaraad

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 16 dec 2021
Tijd: 09:00 tot 13:30 uur

Doelstelling:

De Minaraad bestaat 30 jaar en dat vieren we met een boeiende voormiddag rond adaptatiebeleid.

Aanleiding:

Op 16 december 1991 had de Minaraad zijn allereerste zitting. Een dertigjarig bestaan dus meteen een reden tot vieren. Tegelijk is er genoeg werk op de plank. We willen daarom van de gelegenheid gebruik maken om door te gaan op een belangrijke uitdaging van deze tijd: adaptatie aan klimaatverandering.   

Doelstellingen:

Met dit colloquium leggen we de focus op twee luiken – of beter, twee samenhangen:

Adaptatie vergt investeringen in de bebouwde en onbebouwde ruimte. De lokale besturen spelen hierbij een cruciale rol, als vergunningverlener en beheerder van openbare infrastructuur. Bij de uitvoering moeten we rekening houden met alle betrokkenen en ook proberen om werk-met-werk te realiseren – dan komen de doelen van omgevingsbeleid, maar ook bv. van welzijn en gezondheid mee in beeld.  

De robuustheid en veerkracht van onze maatschappij worden echter niet alleen bepaald door de materiële infrastructuur, maar ook door mensen. Het gaat om onze bestuurscultuur en onze collectieve en individuele verwachtingen en gewoonten. Wat betekent “veerkracht” in die context, en hoe kunnen we onze instellingen en attitudes veerkrachtiger maken?

Moderator: Indra Dewitte (hoofdredacteur Het Belang van Limburg | Mediahuis)

Locatie:

Vlaams Parlement, Toegang via Bezoekerscentrum -  IJzerenkruisstraat 99 - 1000 Brussel

Deelname is gratis, maar wil wel verwittigen als je ondanks inschrijving niet komt.

De toegang tot dit evenement is onderworpen aan een COVID Safe Ticket. Dit ticket zal gescand worden bij aankomst.
Elke deelnemer is verplicht om een mondmasker te dragen. Het mondmasker mag slechts occasioneel afgezet worden om te eten en te drinken.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Agendapunten

 • Onthaal

  Tijd: 09:00 tot 09:30u

 • Verwelkoming door de organisator

  Tijd: 09:30 tot 09:40u

 • Eerste gedachtewisseling – adaptatie door planning en investeringen

  Spreker(s): Keynote: Tine Heyse (Schepen stad Gent) - Met bijdragen van Prof. Patrick Willems (KUL) en Ignace Schops (RLKM)

  Welke investeringen in de bebouwde en onbebouwde ruimte zijn nodig, en welke rol spelen de lokale besturen hierbij? Hoe kunnen we rekening houden met alle betrokkenen en werk-met-werk realiseren? Dan komen de doelen van omgevingsbeleid, maar ook bv. van welzijn en gezondheid mee in beeld.

  Tijd: 09:40 tot 10:30u

 • Koffiepauze

  Tijd: 10:30 tot 10:50u

 • Tweede gedachtewisseling – adaptatie door overleg en “in de geesten”

  Spreker(s): Keynote: Cathy Berx (Gouverneur Provincie Antwerpen) - Met bijdragen van Joachim Declerck (Architecture Workroom) en Prof. Ilse Loots (UA – nog te bevestigen)

  Hoe brengen we robuustheid en veerkracht over in onze samenleving en bij onze mensen? Hoe gaan we om met individuele en collectieve verwachtingen en gewoonten, en wat betekent “veerkracht” in die context?

  Tijd: 10:50 tot 11:40u

 • Conclusies door de organisator

  Tijd: 11:40 tot 11:45u

 • Slottoespraak

  Spreker(s): Minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

  Tijd: 11:45 tot 12:00u

 • Walking dinner

  Tijd: 12:00 tot 13:30u