16 dec 2021

Adaptatie: zowel infrastructuur als beleidscultuur - Colloquium ter gelegenheid van 30 jaar Minaraad

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 16 dec 2021
Tijd: 10:00 tot 12:00 uur

iCalplaats de gebeurtenis in je agenda

Doelstelling:

De Minaraad bestaat 30 jaar en dat vierden we met een boeiende voormiddag rond adaptatiebeleid.

Aanleiding:

Op 16 december 1991 had de Minaraad zijn allereerste zitting. Een dertigjarig bestaan dusWe wilden van de gelegenheid gebruik maken om door te gaan op een belangrijke uitdaging van deze tijd: adaptatie aan klimaatverandering.   

Doelstellingen:

Met dit colloquium legden we de focus op twee luiken – of beter, twee samenhangen:

Adaptatie vergt investeringen in de bebouwde en onbebouwde ruimte. De lokale besturen spelen hierbij een cruciale rol, als vergunningverlener en beheerder van openbare infrastructuur. Bij de uitvoering moeten we rekening houden met alle betrokkenen en ook proberen om werk-met-werk te realiseren – dan komen de doelen van omgevingsbeleid, maar ook bv. van welzijn en gezondheid mee in beeld.  

De robuustheid en veerkracht van onze maatschappij worden echter niet alleen bepaald door de materiële infrastructuur, maar ook door mensen. Het gaat om onze bestuurscultuur en onze collectieve en individuele verwachtingen en gewoonten. Wat betekent “veerkracht” in die context, en hoe kunnen we onze instellingen en attitudes veerkrachtiger maken?

Moderator: Indra Dewitte (hoofdredacteur Het Belang van Limburg | Mediahuis)  We menen dat we de 30-jarige verjaardag van de Minaraad alleszins ook “live” zouden moeten vieren. Daarom zal de eigenlijk viering doorgaan op dinsdagvoormiddag 21 juni 2022. Noteer deze datum alvast nu in uw agenda.
 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Agendapunten

 • Verwelkoming door de organisator

  Spreker(s): Piet Vanden Abeele, Voorzitter Minaraad 2021

  Tijd: 10:00 tot 10:10u

 • Eerste gedachtewisseling – adaptatie door planning en investeringen

  Spreker(s): Keynote: Tine Heyse (Schepen stad Gent) - Met bijdragen van Prof. Patrick Willems (KUL) en Ignace Schops (RLKM)

  Tijd: 10:10 tot 10:50u

 • Korte pauze

  Tijd: 10:50 tot 11:00u

 • Tweede gedachtewisseling – adaptatie door overleg en “in de geesten”

  Spreker(s): Keynote: Cathy Berx (Gouverneur Provincie Antwerpen) - Met bijdragen van Joachim Declerck (Architecture Workroom) en Dr. Hannelore Mees (Provincie Oost-Vlaanderen)

  Tijd: 11:00 tot 11:40u

 • Slottoespraak

  Spreker(s): Victor Dries, Kabinet Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir

  Tijd: 11:40 tot 11:50u

 • Afsluiting

  Spreker(s): Indra De Witte (moderator)

  Tijd: 11:50 tot 12:00u