26 jan 2023

H2O - Het Blauwe Goud als duurzaam systeem

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 26 jan 2023
Tijd: 09:30 tot 11:35 uur

Doelstelling:

Op donderdag 26 januari 2023 organiseerden Minaraad en VLEVA een webinar dat inzoomde op waterbeleid en het belang van een systeembenadering om de uitdagingen inzake watermanagement in de verschillende sectoren aan te pakken.

U kreeg een toelichting van Hans Stielstra en Nele Rosenstock met de recente voorstellen van de Europese Commissie voor de herziening van de lijsten van waterverontreinigende stoffen die in oppervlakte- en grondwater strenger moeten worden gecontroleerd, en de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater. De voorstellen vormen een belangrijke stap voorwaarts om de schadelijke verontreiniging van het milieu/water uiterlijk tegen 2050 tot nul terug te dringen, dit overeenkomstig de Europese Green Deal.

Vervolgens bracht Dirk Halet (Vlakwa) een inspirerende bijdrage rond systeemdenken in waterbeleid en -management. We sloten de webinar af met een paneldebat.

Voorafgaand aan deze diepte-sessie over water trakteerden we u op een korte sessie waarin u een update kreeg over de prioritaire Europese energie-, klimaat- en milieudossiers door Marjan Decroos (milieu-attaché departement Omgeving/VV EU) en Thomas De Paepe (energie-attaché VEKA/VV EU).

Herbekijk het webinar 

Download het verslag 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Ina De Vlieger Ina De Vlieger
: Functie liaisonofficer voor de thema’s energie en klimaat
: Organisatie VLEVA
: E-mailadres ina.devlieger@vleva.eu
: Telefoon 0476 45 67 80

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Agendapunten

 • Welkom

  Spreker(s): Ina De Vlieger, Liaisonofficer Energie, Klimaat & Milieu, VLEVA

  Tijd: 09:30 tot 09:35u

 • Water als spiegel voor de gezondheid van onze maatschappij

  Spreker(s): Dirk Halet, Strategisch Coördinator, Vlakwa

  Tijd: 10:35 tot 10:50u

  application/pdf Presentatie Dirk Halet application/pdf, 1.9 MB
 • Paneldebat

  Spreker(s): Hans Stielstra (Europese Commissie), Dirk Halet (Strategisch Coördinator, Vlakwa), An Maes (Adviseur Milieu, Essenscia Vlaanderen) en Bernard De Potter (Waterdirecteur Vlaanderen/VMM)

  Tijd: 10:50 tot 11:30u

 • Slotwoord

  Spreker(s): Jan Verheeke, secretaris Minaraad

  Tijd: 11:30 tot 11:35u